Археолошко испитивање

Започето археолошко испитивање на локацији Градужина- ” Драгутинов двор” у сарадњи са “Завод за заштиту споменика Ваљево”.