Туристички потенцијали општине Владимирци су велики, планови за развој туризма у овом крају развојни. Поред језера у Вукошићу посебну вредност има средњовековни манастир у Каони, којег је крајем 14. века, према народном