Туристичка организација општине Владимирци даје у закуп пословни простор за обављање угоститељских услуга, који је у својини општине Владимирци а чији је корисник Туристичка организација општине Владимирци. Издаје се: Етно парк Владимрци