Uspešno održana stručna nautička tribina “Akvatorije u funkciji fizičke kulture”