ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
УПРАВНИ ОДБОР
Бр: 10/21
Датум: 29.04.2021. 

Јавни позив за јавно надметање за давање у закуп отвореног базена са пратећим садржајем и
опремом у кругу базена четвртак 29.04.2021.2021.године.
На основу одлуке управног одбора Туристичке Организације Општине Владимирци бр:,10/21 од
29.04.2021. године, Председник Управног одбора Туристичке организације општине
Владимирци расписује:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА СА ПРАТЕЋИМ
САДРЖАЈЕМ И ОПРЕМОМ У КРУГУ БАЗЕНА

ПРЕУЗИМАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА