Зграда у којој је смештена администрација локалне самоуправе изграђена је 1903. године, а у склопу централне зоне је и библиотека ’’Диша Атић’’ са фондом од око 30.000 књига и публикација, настављач је традиције основане 1920. године.

Зграда Конака реновирана је 1976. године, једна је од најстаријих али и највреднијих архитектонских дела у Посавотамнави. Изграђена је за потребе срезског начела за потребе Александра Карађорђевића 1851. године, и била је у то време једна од најлепших грађевина у широј околини. Као средиште срезских капетана, била је центар власти чију је склоност ка корупцији описивао и Милован Глишић, смештајући у њу и радњу своје чувене приповетке  ’’Глава Шећера’’. Због своје историјске, културне и етнографске вредности зграда је стављена под заштиту и чини културно добро наше земље.