Општину Владимирци чини 29 насељених места чији је географски, привредни, културни и административни центар варошица Владимирци.
На подручју Општине према последњем попису из 2011. године живи 18.785 становника у 6.026 домаћинстава.  Владимирци су изразито пољопривредна општина и на њеном подручју пољопривредне површине заузимају 28.298 ха или 81% од укупне површине Општине, од чега ораничне површине заузимају 22.700 ха. Територија Општине је благо заталасана са просечном надморском висином од око 100 метара и умерено континенталном климом. Највећи део површине је 4. и 5. бонитетне класе.